Δήμος Θήρας

Δημοτικές ενότητες Θήρας και Οίας

Ο Δήμος της Θήρας είναι ένας πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς της Σαντορίνης και την Θηρασιά. Είναι χωρισμένος σε δύο δημοτικές ενότητες. Την δημοτική ενότητα Θήρας και την δημοτική ενότητα Οίας που με τη σειρά τους περιλαμβάνουν τις κοινοτικές ενότητες Θηρασιά, Οία, Βουρβούλος, Ημεροβίγλι, Φηρά, Καρτεράδος, Μεσαριά, Βόθωνας, Επισκοπή Γωνιάς (σε αυτή τη κοινοτική ενότητα ανήκει το Καμάρι), Έξω Γωνιά, Πύργος, Μεγαλοχώρι, Εμπορείο (σε αυτή την κοινοτική ενότητα ανήκουν Περίβολος και Περίσσα) και Ακρωτήρι.

Δήμος Θήρας

Ο Δήμος της Θήρας πρωτοιδρύθηκε το 1997 με το σχέδιο Καποδίστριας όταν όλες οι ιστορικές κοινότητες του νησιού εκτός από την Οία και την Θηρασιά αποτέλεσαν έναν ενιαίο Δήμο. Το σχέδιο Καλλικράτης μετά από μερικά χρόνια ένωσε τελικά όλο το νησί της Σαντορίνης, την Θηρασιά και τα μικρότερα νησάκια σε ένα Δήμο. Η Θήρα αποτελεί και περιφερειακή ενότητα μαζί με την Ίο, την Φολέγανδρο, την Σίκινο και την Ανάφη , τα κοντινά στη Σαντορίνη νησιά.

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ)